Η Γ’ Εθνική Συνέλευση

Η Γ’ Εθνική Συνέλευση υπήρξε αποτέλεσμα της κρισιμότητας της κατάστασης στην οποία είχαν περιέλθει τα πράγματα στην Ελλάδα. Η ανάγκη για σύγκληση συνέλευσης ήταν επείγουσα, γιατί ο κίνδυνος επέβαλλε την τροποποίηση του πολιτεύματος και τη συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια λίγων ή και ενός, μιας αρχής που θα είχε τη δύναμη και το κύρος να συνεννοηθεί και να διαπραγματευτεί με τις ξένες Δυνάμεις για το Ελληνικό Ζήτημα. Στις 25 Σεπτεμβρίου 1825 η κυβέρνηση είχε εκδώσει προκήρυξη να εκλέξουν οι επαρχίες αντιπροσώπους διπλάσιους τον αριθμό από τους βουλευτές, και να συνέλθουν τα Χριστούγεννα του 1825 στο Άργος. Επειδή όμως στις αρχές … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Γ’ Εθνική Συνέλευση.