Η Γραφή

Μετά από εκατομμύρια χρόνια, που υπήρξε ο άνθρωπος τροφοσυλλέκτης, εξελίχθηκε σε γεωργός, ιδιότητα που γέννησε ιδιομορφίες στην προσωπική και κοινωνική του ζωή. Δημιουργήθηκαν εξ ανάγκης οι πρώτοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι φύλακες της αποθήκης, που φύλασσαν τα προϊόντα της κοινότητας. Επειδή, όμως, στην αποθήκη βρίσκονταν προϊόντα όχι ενός αλλά πολλών νοικοκυριών, θα έπρεπε να εφευρεθεί τρόπος … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Γραφή.