Η Γραφή

Μετά από εκατομμύρια χρόνια, που υπήρξε ο άνθρωπος τροφοσυλλέκτης, εξελίχθηκε σε γεωργός, ιδιότητα που γέννησε ιδιομορφίες στην προσωπική και κοινωνική του ζωή. Δημιουργήθηκαν εξ ανάγκης οι πρώτοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι φύλακες της αποθήκης, που φύλασσαν τα προϊόντα της κοινότητας. Επειδή, όμως, στην αποθήκη βρίσκονταν προϊόντα όχι ενός αλλά πολλών νοικοκυριών, θα έπρεπε να εφευρεθεί τρόπος για την καταγραφή και δίκαιη απόδοση των προϊόντων αυτών στον εκάστοτε ιδιοκτήτη, ώστε να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις. Ο τρόπος αυτός ήταν η γραφή. Η ανάγκη της καταγραφής του περιεχομένου των αποθηκών έφερε αυτό το τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα που είναι η εφεύρεση της γραφής. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Γραφή.