Η Γεωργία του Πλανήτη

Η γεωργία επεκτάθηκε σταδιακά, ξεκινώντας από τη Μεσοποταμία, την Αίγυπτο, την Ανατολική Τουρκία, και πέρασε στην Ινδία, στην Κίνα, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Η επέκταση της γεωργίας έγινε με αργό ρυθμό, μέσα σε χιλιάδες χρόνια. Καταρχήν οι γεωργικές περιοχές ήταν μία νησίδα μέσα σε κυνηγούς και τροφοσυλλέκτες, δηλαδή φυλές και ομάδες οι οποίες παρέμεναν στην αρχέγονη του οικονομία κόσμου, και σταδιακά επεκτείνονταν. Χρειάστηκε να φτάσουμε στα τελευταία 500 χρόνια της ιστορίας της ανθρωπότητας, δηλαδή μετά το 1500, για να επεκταθεί η γεωργία σε όλη τη Γη. Βέβαια κάποιες περιοχές του κόσμου δεν μπορούν εκ των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Γεωργία του Πλανήτη.