Η γενοκτονία της Χίου (1822)

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού στις 12 Δεκεμβρίου 1948 και τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιανουαρίου 1951 όταν επικυρώθηκε από τον προβλεπόμενο αριθμό κρατών, ο όρος γενοκτονία σημαίνει: «την εκτέλεση ορισμένων ενεργειών με πρόθεση την καταστροφή -μερική ή ολική- μιας εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας». Με βάση λοιπόν τα παραπάνω μπορεί το έγκλημα που συντελέστηκε στη Χίο το 1822 να χαρακτηριστεί ως «Η γενοκτονία της Χίου»; Οι ενέργειες που συνιστούν γενοκτονία είναι: 1) ο φόνος μελών της ομάδας, 2) η προξένηση σοβαρής σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε μέλη της … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η γενοκτονία της Χίου (1822).