Η γενιά του Μίνωα

Η γενιά του Μίνωα ξεκινά απευθείας από τον Δία. Η Ευρώπη, ηρωίδα της Κρήτης, γενεαλογούμενη ως κόρη του βασιλιά της Τύρου ή της Σιδώνας Αγήνορα ή του γιου του Φοίνικα αδελφή του ιδρυτή της Θήβας, Κάδμου, ερωμένη του Δία, σύζυγος του βασιλιά της Κρήτης Αστερίου ή Αστερίωνα, με την ένωση της με τον Δία, απέκτησε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η γενιά του Μίνωα.