Η βυζαντινή πόλη (5ος-13ος αιώνας)

Την εποχή του Ιουστινιανού η βυζαντινή πόλη παίρνει την μορφή που θα κυριαρχήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Ιουστινιανός εγκωμιάζεται από τον ιστορικό Προκόπιο ως μέγας ανακαινιστής της αυτοκρατορίας. Έχτισε φρούρια για τη άμυνα των συνόρων, ανακαίνισε πόλεις που είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές, ενίσχυσε τις οχυρώσεις τους, έχτισε ή επισκεύασε δημόσια κτίρια και χριστιανικούς ναούς. Στον κατάλογο του Προκοπίου αναφέρονται κτίρια για τη διοίκηση, όπως η βουλή, αγορές, κιονοστοιχίες, λεωφόροι, χριστιανικοί ναοί και οχυρώσεις. Ο επισκέπτης μιας πόλης της εποχής του Ιουστινιανού θα παρατηρούσε πρώτα ότι ένα σημαντικό μέρος των πεζοδρομίων, κυρίως στους δευτερεύοντες δρόμους, είχε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η βυζαντινή πόλη (5ος-13ος αιώνας).