Η βυζαντινή πόλη (5ος-13ος αιώνας)

Την εποχή του Ιουστινιανού η βυζαντινή πόλη παίρνει την μορφή που θα κυριαρχήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Ιουστινιανός εγκωμιάζεται από τον ιστορικό Προκόπιο ως μέγας ανακαινιστής της αυτοκρατορίας. Έχτισε φρούρια για τη άμυνα των συνόρων, ανακαίνισε πόλεις που είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές, ενίσχυσε τις οχυρώσεις τους, έχτισε ή επισκεύασε δημόσια … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η βυζαντινή πόλη (5ος-13ος αιώνας).