Η Βαστίλη, το σύμβολο της Γαλλικής Επανάστασης

Η Βαστίλη ήταν φρούριο του 13ου αιώνα που χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή για αιώνες. Η άλωση της Βαστίλης πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 1789 και σήμανε την αρχή της Γαλλικής Επανάστασης.