Η βία κατά των γυναικών

Η βία κατά των γυναικών: Ποιες είναι οι αιτίες του φαινομένου; Είναι ζήτημα μόνο κάποιων άρρωστων μυαλών; Η έκταση του φαινομένου μάλλον μας κάνει να σκεφτούμε πέρα και έξω από τη δομή της συγκεκριμένης προσωπικότητας που κακοποιεί ή δολοφονεί μια γυναίκα. Μία σειρά σημαντικών διαπιστώσεων το φαινόμενο της έμφυλης βίας, αποτελεί μια σύγχρονη μορφή δουλείας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η βία κατά των γυναικών.