Η ατομική ανέλιξη και η συντήρηση της κοινωνίας

Θεωρείται εύλογο ότι η εξουδετέρωση των μη ειρηνικών τάσεων, εντός του επιζητούμενου ειρηνικού πλαισίου συμπεριφορών, πρέπει να διευθετείται έτσι ώστε, αφ’ ενός μεν να διασώζεται η ατομική ανέλιξη, αφ’ ετέρου δε να συντηρείται η κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη των συνθηκών εκείνων, οι οποίες θα συνηγορούν προς τη διπλή και εναντία κατεύθυνση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η ατομική ανέλιξη και η συντήρηση της κοινωνίας.