Η ατομική ανέλιξη και η συντήρηση της κοινωνίας

Θεωρείται εύλογο ότι η εξουδετέρωση των μη ειρηνικών τάσεων, εντός του επιζητούμενου ειρηνικού πλαισίου συμπεριφορών, πρέπει να διευθετείται έτσι ώστε, αφ’ ενός μεν να διασώζεται η ατομική ανέλιξη, αφ’ ετέρου δε να συντηρείται η κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη των συνθηκών εκείνων, οι οποίες θα συνηγορούν προς τη διπλή και εναντία κατεύθυνση των εσωτερικών παρορμήσεων του ανθρώπου. Είναι δηλαδή αναγκαία η ύπαρξη νόμων τέτοιων, ώστε να διασώζεται η τάση προς την περιπέτεια, αλλά και η αντίστοιχη του νόστου. Στις προϋποθέσεις αυτές κυρίαρχη θέση καταλαμβάνει η έννοια του προσώπου, αλλά και η σύμπηξη της αποτελούμενης από πρόσωπα ομάδας. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η ατομική ανέλιξη και η συντήρηση της κοινωνίας.