Η αναβλητικότητα

Ο ορισμός της αναβλητικότητας Η αναβλητικότητα  ορίζεται από τον Μπαμπινιώτη, το 1998 στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας ως η τάση μετάθεσης του χρόνου εκτέλεσης κάποιων ενεργειών και η διστακτικότητα στη λήψη αποφάσεων, ενώ ο ψυχολόγος Πιρς Στιλ, σε έρευνα του, σημειώνει ότι είναι η εκούσια καθυστέρηση μιας σειράς δράσεων τις οποίες ένα άτομο θέλει να … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η αναβλητικότητα.