Η ανάκτηση της Κρήτης

Η απώλεια της Κρήτης από τους Βυζαντινούς ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για την Αυτοκρατορία. Το Βυζάντιο έχασε όχι μόνο ένα θέμα αλλά και τον έλεγχο των θαλάσσιων δρόμων και του εμπορίου της Ανατολικής Μεσογείου. Η ανάκτηση της Κρήτης ήταν ζήτημα όχι μόνο γοήτρου, αλλά και ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των θαλασσών και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μέχρι την τελική ανάκτηση της το 961, έγιναν πολλές προσπάθειες από Βυζαντινούς ναυάρχους και στρατηγούς να την ανακτήσουν, ήδη από τα πρώτα χρόνια της Αραβοκρατίας. Η τύχη όμως επεφύλαξε τη μεγάλη δόξα της ανάκτησης της Κρήτης στον Νικηφόρο Φωκά, μετέπειτα Βυζαντινό Αυτοκράτορα, που … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η ανάκτηση της Κρήτης.