Η Αμερικανική Επανάσταση

Η Βόρεια Αμερική εποικίστηκε από Άγγλους. Αυτή η μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών προς τη Βόρεια Αμερική έγινε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και μετά, δηλαδή πρόσφατα, μετά το 1880. Τα πρώτα 200-300 χρόνια οι άνθρωποι που μετακινούνταν ήταν Άγγλοι, και λίγοι Γερμανοί προτεστάντες οι οποίοι έφευγαν από τη Γερμανία και πήγαιναν εκεί και εγκαθίσταντο. Γενικά … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Αμερικανική Επανάσταση.