Η Αμερικανική Επανάσταση

Η Βόρεια Αμερική εποικίστηκε από Άγγλους. Αυτή η μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών προς τη Βόρεια Αμερική έγινε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και μετά, δηλαδή πρόσφατα, μετά το 1880. Τα πρώτα 200-300 χρόνια οι άνθρωποι που μετακινούνταν ήταν Άγγλοι, και λίγοι Γερμανοί προτεστάντες οι οποίοι έφευγαν από τη Γερμανία και πήγαιναν εκεί και εγκαθίσταντο. Γενικά ήταν προτεστάντες και κυρίως Άγγλοι. Επομένως, εδώ έχουμε ένα παράρτημα της Αγγλίας, οι άποικοι εδώ είναι παράρτημα της Αγγλίας, αλλά η Αγγλία τους μεταχειρίζεται σαν μακρινή περιοχή απόσπασης φόρων. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει στη φωτιά, μακριά από τη χώρα τους … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Αμερικανική Επανάσταση.