Η Αμαλασούνθα (495-535)

Η Αμαλασούνθα (Amalasunta, 495 – 30 Απριλίου 535) ήταν αντιβασίλισσα (526 – 534) και βασίλισσα (534 – 535) των Οστρογότθων της Ιταλίας. Ήταν η μικρότερη κόρη του Θεοδώριχου του Μέγα από την δυναστεία των Αμαλών. Έμεινε γνωστή στην ιστορία για τις στενές σχέσεις της με τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Ιουστινιανό οι οποίες τελικά είχαν αποτέλεσμα να αποφασίσει να επιτεθεί στρατιωτικά ο Ιουστινιανός Α’ στην Ιταλική χερσόνησο μετά την δολοφονία της. Η Αμαλασούνθα ήταν έξυπνη και είχε λάβει τεράστια μόρφωση. Μιλούσε τρεις γλώσσες Λατινικά, Ελληνικά και Γοτθικά, μελετούσε έντονα την φιλοσοφία και ήταν γνώστρια της Σοφίας του Σολομώντα. Είχε σε μεγάλο βαθμό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Αμαλασούνθα (495-535).