Η έδρα του Πάπα

Καθώς κυλούσαν οι αιώνες, άλλαζε και ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης. Δημιουργούνταν βασίλεια σταθερά και ισχυρά με βασιλείς και δυναστείες. Δεν ήταν πια μόνο το κράτος του Καρλομάγνου και της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ένα από αυτά τα κράτη ήταν η Γαλλία, η οποία και διεκδικούσε τον Πάπα, και έτσι τον 14ο αιώνα συνέβη κάτι πολύ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η έδρα του Πάπα.