Η έδρα του Πάπα

Καθώς κυλούσαν οι αιώνες, άλλαζε και ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης. Δημιουργούνταν βασίλεια σταθερά και ισχυρά με βασιλείς και δυναστείες. Δεν ήταν πια μόνο το κράτος του Καρλομάγνου και της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ένα από αυτά τα κράτη ήταν η Γαλλία, η οποία και διεκδικούσε τον Πάπα, και έτσι τον 14ο αιώνα συνέβη κάτι πολύ ενδιαφέρον: η έδρα του Πάπα, με διάφορες δύσκολες εσωτερικές διαδικασίες και εντάσεις, μεταφέρθηκε στην Αβινιόν. Μεταξύ του 1309 και του 1377 μ.Χ., οι Πάπες δρουν στην πόλη Αβινιόν της Γαλλίας. Η Αβινιόν βρίσκεται προς τον νότο της Γαλλίας, εκεί που είναι οι Αλβιγηνοί, οι Καθαροί. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η έδρα του Πάπα.