Η Έδεσσα (1000 π.Χ-…)

Η Έδεσσα σημαίνει ο πύργος μέσα στο νερό ή η πόλη πάνω στο νερό. Το όνομα της πόλης έχει φρυγική καταβολή. Το 814 π.Χ. ο Κάρανος την κάνει πρωτεύουσα του πρώτου βασιλείου των Μακεδόνων και οι τύχες της πόλης ταυτίζονται με την ιστορία της Μακεδονίας. Αρχαία, βυζαντινά αλλά και βιομηχανικά ευρήματα μαρτυρούν την ιστορία της πόλης. Από την ιστορία της περνούν οι Ρωμαίοι, οι Σλάβοι, οι Οθωμανοί. Οικισμός στην περιοχή της Έδεσσας έχει εντοπιστεί ότι υπήρχε από τις αρχές της 3ης χιλιετίας π.Χ. (Πρώιμη Χαλκοκρατία). Οργανωμένη πόλη, όμως, εμφανίζεται από τον 4ο π.Χ. αιώνα, όταν αναπτύχθηκε σε δύο επίπεδα, την … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Έδεσσα (1000 π.Χ-…).