Ηρακλείδες

Οι Ηρακλείδες (αρχ. Ηρακλείδαι) ήταν απόγονοι του Ηρακλή, δηλαδή προσωνυμία που οι Δωριείς εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά, για να δικαιολογήσουν την κατάκτηση της Πελοποννήσου ως επιστροφή στη πατρίδα του γενάρχη τους. Σύμφωνα με τις παραδόσεις γνωστές από τον Ηρόδοτο, τον Ευριπίδη, τον Απολλόδωρο και τον Παυσανία, η γενιά του Ηρακλή ύστερα από τον θάνατό του, καταδιωγμένη από … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ηρακλείδες.