Ηράκλειος ο Καππαδόκης

Ο ιστορικός Παύλος Καρολίδης σκιαγραφεί τον Ηράκλειο ως εξής: «Ένας από τους μεγάλους αυτοκράτορες στους οποίους το Χριστιανικό Ελληνικό Κράτος του Βυζαντίου και αυτό το Χριστιανικό Έθνος των Ελλήνων οφείλει τη δύναμη του για αιώνες, το μεγαλείο, τη δόξα, μερικώς δε και την εθνική του ύπαρξη, είναι ο Ηράκλειος. Ο Ηράκλειος έζησε και βασίλευσε σε χρόνους κατά τους οποίους το έθνος βρισκόταν σε μεγάλους κινδύνους που αφορούσαν τη ζωή του και την ύπαρξη του. Το Βυζαντινό Κράτος σώθηκε από αυτούς τους κινδύνους μόνο με τις μεγάλες και σπάνιες αρετές του Ηράκλειου τις οποίες είχε αυτός και ως βασιλιάς και ως … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ηράκλειος ο Καππαδόκης.