Ηράκλειος ο Καππαδόκης

Ο ιστορικός Παύλος Καρολίδης σκιαγραφεί τον Ηράκλειο ως εξής: «Ένας από τους μεγάλους αυτοκράτορες στους οποίους το Χριστιανικό Ελληνικό Κράτος του Βυζαντίου και αυτό το Χριστιανικό Έθνος των Ελλήνων οφείλει τη δύναμη του για αιώνες, το μεγαλείο, τη δόξα, μερικώς δε και την εθνική του ύπαρξη, είναι ο Ηράκλειος. Ο Ηράκλειος έζησε και βασίλευσε σε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ηράκλειος ο Καππαδόκης.