Ο Ηράκλειος και οι Πέρσες

Όταν ο Ηράκλειος ανέβηκε στον θρόνο, το σπουδαιότερο πρόβλημα της αυτοκρατορίας ήταν οι εξωτερικοί εχθροί, οι Αβαροσλάβοι στις επαρχίες στη χερσόνησο του Αίμου, οι Πέρσες στις ασιατικές επαρχίες και στην Ιταλία οι Λογγοβάρδοι. Οι Πέρσες ήταν πιο δύσκολο πρόβλημα για τον Ηράκλειο. Χρειάστηκαν τρεις εκστρατείες για να λυθεί. Α’ εκστρατεία: Το Πάσχα του 622 ο Ηράκλειος αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη, αφού πρώτα παρακολούθησε την Θεία Λειτουργία στην Αγιά Σοφιά. Αποβιβάστησκε με τον στρατό του στην Μικρά Ασία, αλλά απέφυγε να συγκρουστεί εκεί με τον εχθρό. Προχώρησε ανατολικότερα παρασύροντας μαζί του τους Πέρσες που τον παρακολουθούσαν. Με την κίνηση του αυτή … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Ηράκλειος και οι Πέρσες.