Ημερολόγιο

Οι άνθρωποι στη Μεσοποταμία χρησιμοποιούσαν το σεληνιακό ημερολόγιο, μέχρι σήμερα (και οι αρχαίοι Έλληνες σεληνιακό ημερολόγιο χρησιμοποιούσαν). Επί των Ρωμαίων, ο Ιούλιος Καίσαρας, το 46 π.Χ., υιοθέτησε το ημερολόγιο των Αιγυπτίων. Το ημερολόγιο λοιπόν το σεληνιακό είναι ένα ημερολόγιο 354 ημερών. Όμως, το συγκεκριμένο πέφτει έξω 11 ημέρες το χρόνο. Οι Αιγύπτιοι όμως, πρωτοπόρησαν παγκοσμίως, ως φαίνεται, στη σωστή μέτρηση του χρόνου, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα ως οδηγούς των μετρήσεών τους τον Ήλιο, τη Σελήνη, τον αστερισμό του Σείριου και το ποτάμι τους, τον Νείλο, με τις πολύ ακριβείς του πλημμύρες. Έχοντας δηλαδή τρία-τέσσερα σκονάκια στα χέρια τους, έφτασαν περί το 4000 … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ημερολόγιο.