Ημερολόγιο

Οι άνθρωποι στη Μεσοποταμία χρησιμοποιούσαν το σεληνιακό ημερολόγιο, μέχρι σήμερα (και οι αρχαίοι Έλληνες σεληνιακό ημερολόγιο χρησιμοποιούσαν). Επί των Ρωμαίων, ο Ιούλιος Καίσαρας, το 46 π.Χ., υιοθέτησε το ημερολόγιο των Αιγυπτίων. Το ημερολόγιο λοιπόν το σεληνιακό είναι ένα ημερολόγιο 354 ημερών. Όμως, το συγκεκριμένο πέφτει έξω 11 ημέρες το χρόνο. Οι Αιγύπτιοι όμως, πρωτοπόρησαν παγκοσμίως, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ημερολόγιο.