Ζαρατούστρα και Αχούρα Μάζντα

Ο ζωροαστρισμός πήρε το όνομα από τον Ζωροάστρη, ο οποίος θεωρείται ότι στον 6ο αιώνα π.Χ. δίδαξε τις απόψεις της θρησκείας αυτής που είναι και γραμμένες στο βιβλίο του ζωροαστρισμού που λέγεται «Αβέστα», στους ύμνους που ονομάζονται «Γκάθα». Ο Ζωροάστρης, που ονομάζεται και Ζαρατούστρα, θεωρείται ότι γεννήθηκε με άμωμη σύλληψη, δηλαδή από μητέρα παρθένο, και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ζαρατούστρα και Αχούρα Μάζντα.