Ευθύνη προσωπική και κληρονομούμενη

Η εικόνα του Δία ως πατέρα θεών και ανθρώπων, όπως επισημαίνεται στο άρθρο «Ο Ορφέας και το ορφικό κοσμοείδωλο», συνιστά ένα κοσμοείδωλο οικογενειακής μορφής. Αυτή η προσέγγιση παρέχει τη δυνατότητα της ερμηνείας και της παραδοχής περί της τιμωρίας εκείνου που παραβαίνει αυτούς τους νόμους, πράγμα που συνιστά μια προσωπική ευθύνη. Ευθύνη Προσωπική Η παρεμβολή των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ευθύνη προσωπική και κληρονομούμενη.