Ευθύνη προσωπική και κληρονομούμενη

Η εικόνα του Δία ως πατέρα θεών και ανθρώπων, όπως επισημαίνεται στο άρθρο «Ο Ορφέας και το ορφικό κοσμοείδωλο», συνιστά ένα κοσμοείδωλο οικογενειακής μορφής. Αυτή η προσέγγιση παρέχει τη δυνατότητα της ερμηνείας και της παραδοχής περί της τιμωρίας εκείνου που παραβαίνει αυτούς τους νόμους, πράγμα που συνιστά μια προσωπική ευθύνη. Ευθύνη Προσωπική Η παρεμβολή των ανθρώπων στις διαμάχες των θεών αποβαίνει κατά το πλείστον στον αφανισμό τους. Παράδειγμα είναι ο Λίνος, γιος της Ουρανίας και του Αμφιμάρου από την Χαλκίδα Εύβοιας. Σύμφωνα με την θηβαϊκή εκδοχή τον φόνευσε ο Απόλλωνας. Ο Λίνος θεωρείται σοφός και δάσκαλος του Ηρακλή, κυρίως όμως … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ευθύνη προσωπική και κληρονομούμενη.