Ευγενείς

Η άνοδος των ευγενών ως οικονομικού και πολιτικού παράγοντα σε μερικά ελληνικά κράτη, πριν από το τέλος του 8ου π.Χ. αιώνα εξακολούθησε σε αυτά τα ίδια και επεκτάθηκε σε πολλά άλλα. Στο οικονομικό επίπεδο οι ευγενείς ωφελήθηκαν περισσότερο από κάθε άλλη ελληνική τάξη από την ανάπτυξη του εμπορίου και της βιοτεχνίας και συγχρόνως άντλησαν κέρδη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ευγενείς.