Ερυθρόμορφη κεραμική της Ετρουρίας

Η ερυθρόμορφη κεραμική άρχισε να ανθεί στο εργαστήριο Άρνθε Πράξιας, όπου ένας κεραμοποιός ελληνικής καταγωγής, το 480 π.Χ., ξεκίνησε να παράγει τα συγκεκριμένα κεραμικά μιμούμενος τα ελληνικά: Το κάτω μέρος του αγγείου είναι βαμμένο μαύρο και πάνω σε αυτή την βάση ζωγραφίζονται οι φιγούρες που διατηρούν το χρώμα του πηλού. Έπειτα τελειοποιούνται οι λεπτομέρειες με … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ερυθρόμορφη κεραμική της Ετρουρίας.