Επιστροφή

Το 538π.Χ. ο Πέρσης βασιλιάς Κύρος κατέλαβε την Βαβυλωνία και επέτρεψε στους εξόριστους Εβραίους την επιστροφή στην πατρίδα. Οι Εβραίοι, υπό τις οδηγίες των Εσδρά, και Νεεμία, επανιδρύουν τις κοινότητες τους στην Παλαιστίνη και σε λίγα χρόνια αρχίζει η κατασκευή του Δεύτερου Ναού της Ιερουσαλήμ. Από αυτήν, που καταστράφηκε το 70π.Χ. από το Ρωμαίο αυτοκράτορα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Επιστροφή.