Επιστροφή

Το 538π.Χ. ο Πέρσης βασιλιάς Κύρος κατέλαβε την Βαβυλωνία και επέτρεψε στους εξόριστους Εβραίους την επιστροφή στην πατρίδα. Οι Εβραίοι, υπό τις οδηγίες των Εσδρά, και Νεεμία, επανιδρύουν τις κοινότητες τους στην Παλαιστίνη και σε λίγα χρόνια αρχίζει η κατασκευή του Δεύτερου Ναού της Ιερουσαλήμ. Από αυτήν, που καταστράφηκε το 70π.Χ. από το Ρωμαίο αυτοκράτορα Τίτο, απομένει μόνο το δυτικό τείχος, το λεγόμενο Τείχος των Δακρύων, ένα από τα σημεία-σύμβολα για τους πιστούς της εβραϊκής θρησκείας. Η πολιτική ενότητα του εβραϊκού λαού μετά την επιστροφή από τη Βαβυλωνία φαίνεται πως είχε πλέον χαθεί και η διακυβέρνηση της ώρας άλλαξε πολλές … Συνεχίστε να διαβάζετε το Επιστροφή.