Εξατομικευμένη παρουσία του Ηρακλή

Στηριζόμενο στην αρχή της οικονομίας το μυαλό του ανθρώπου επιχειρεί κάθε φορά να βρίσκει τις μεγάλες συνιστώσες του οποιουδήποτε έργου. Κατά αυτήν την έννοια δεν ενδιαφέρεται συνήθως ο άνθρωπος για το ποια είναι ακριβώς η κατεύθυνση της φοράς της εργασίας ενός εκάστου εξ εκείνων που επιχειρούν ένα έργο, αλλά ο τρόπος που όλοι αυτοί τείνουν στην μεταστοιχείωση και πραγμάτωση του σχεδίου. Ωστόσο μέσα στις επιχειρήσεις αυτές ο κύριος παράγων είναι η εξατομικευμένη παρουσία, όπου εξαίρεται η αξία του ενεργούντος προσώπου. Η αντιστοιχία μεταξύ ουρανού και γης διαπιστώνεται στην εξαιρετική σημασία την οποίαν απέδωσε η αρχαία διανόηση στην αξία του προσώπου. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εξατομικευμένη παρουσία του Ηρακλή.