Ελληνιστική αρχιτεκτονική

Στην ελληνιστική αρχιτεκτονική, στην αρχιτεκτονική 4ου π.Χ. αιώνα, συνδυάζονται ελληνικά και ανατολικά στοιχεία. Διαμορφώνονται οι αρχιτεκτονικές αντιλήψεις των ελληνιστικών χρόνων. Την εποχή αυτή συνηθίζονται και οι τρεις γνωστοί ρυθμοί της ελληνικής αρχιτεκτονικής, ο δωρικός, ο ιωνικός και ο κορινθιακός ρυθμός, όχι αμιγείς, όπως παλαιότερα, αλλά σε ποικίλους συνδυασμούς και συνθέσεις με στόχο το καλύτερο διακοσμητικό αποτέλεσμα. Το κορινθιακό κιονόκρανο χρησιμοποιείται τώρα και στο εξωτερικό των οικοδομημάτων. Οι αναλογίες των κτιρίων αλλάζουν επίσης, έτσι ώστε τα τυπικά και λιτά οικοδομήματα των κλασικών χρόνων να δίνουν τη θέση τους σε «άτυπα» και πομπώδη με έντονο «ζωγραφικό» αντί του «πλαστικού» χαρακτήρα. Το εσωτερικό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ελληνιστική αρχιτεκτονική.