Ελληνιστική αρχιτεκτονική

Στην ελληνιστική αρχιτεκτονική, στην αρχιτεκτονική 4ου π.Χ. αιώνα, συνδυάζονται ελληνικά και ανατολικά στοιχεία. Διαμορφώνονται οι αρχιτεκτονικές αντιλήψεις των ελληνιστικών χρόνων. Την εποχή αυτή συνηθίζονται και οι τρεις γνωστοί ρυθμοί της ελληνικής αρχιτεκτονικής, ο δωρικός, ο ιωνικός και ο κορινθιακός ρυθμός, όχι αμιγείς, όπως παλαιότερα, αλλά σε ποικίλους συνδυασμούς και συνθέσεις με στόχο το καλύτερο διακοσμητικό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ελληνιστική αρχιτεκτονική.