Ελληνική Αναγέννηση στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες

Κατά τον 17ο αιώνα εκδηλώνεται στην Μολδαβία και στη Βλαχία μια «Ελληνική Αναγέννηση», που συνεχίζει το Βυζάντιο, με τους δασκάλους της, τους ρήτορες, τους αρχαϊστές ποιητές, με τους ιστορικούς των ηγεμονικών αυλών και προπάντων με τους θεολόγους, τους ερμηνευτές και τους υπερασπιστές της πίστεως. Διάχυτη είναι η ελληνική παιδεία στην Βλαχία. Το 1679 ιδρύθηκε από τον Ελληνορουμάνο Serban Καντακουζηνό η ελληνική «Ακαδημία» του Βουκουρεστίου στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα όπου δίδασκαν Έλληνες από την Τραπεζούντα, οι λόγιοι Σεβαστός Κυμινήτης και Παναγιώτης Σινωπεύς. Στην Βλαχία είχαν εγκατασταθεί πολλοί Έλληνες από τον Πόντο, καθηγητές, γιατροί, νομικοί, κληρικοί. Την εποχή αυτή η «Ακαδημία» … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ελληνική Αναγέννηση στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες.