Ελληνικά Χρονικά

Τα «Ελληνικά Χρονικά» τα αποκάλεσαν εύστοχα «Εφημερίδα της Πολιορκίας». Και τούτο γιατί μεγάλο μέρος της ύλης αφιερώθηκε στη δραματική χρονική περίοδο κατά την οποία η πόλη του Μεσολογγίου, αποκλεισμένη σχεδόν παντελώς τόσο από την ξηρά όσο και από τη θάλασσα, υπέμενε και απέκρουε επιτυχώς τις επιθέσεις του υπέρτερου εχθρού. Κάτω από τον σταθερό τίτλο «Εγχώριοι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ελληνικά Χρονικά.