Ελληνικά κράτη της Κάτω Ιταλίας

Τα κυριότερα ελληνικά κράτη της Κάτω Ιταλίας είναι το Ρήγιο, ο Τάρας, ο Κρότων, οι Επιζεφύριοι Λοκροί και η Κύμη. Κατά τη δεκαετία 480-470π.Χ., μερικά και μετά από αυτή, έχουν καθεστώτα τυραννικά και αριστοκρατικά. Είναι διασπασμένα μεταξύ τους και δεν συμπράττουν απέναντι στον κίνδυνο, που αντιπροσωπεύουν οι εγχώριοι πληθυσμοί, αντίθετα με ό,τι έγινε σε ανάλογες … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ελληνικά κράτη της Κάτω Ιταλίας.