Ελληνικά ημερολόγια

Η βασική αρχή στην οποία στηρίζονταν τα ελληνικά ημερολόγια είναι ότι οι μήνες έπρεπε να να παρακολουθούν τις φάσεις της Σελήνης (29 ημέρες, 12 ώρες, 11 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα) και το έτος την κίνηση του Ηλίου (365 μέρες, 5 ώρες, 48 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα). Αποτέλεσμα της αρχής αυτής ήταν το σεληνιακό ημερολογιακό έτος να υστερεί σε 11,25 ημέρες περίπου. Τούτο είχε συνέπεια η ημερολογιακή νέα Σελήνη να διαφέρει μερικές φορές ακόμη και αρκετές μέρες από την αληθινή νέα Σελήνη. Σε μερικές πόλεις η απόκλιση ήταν τόσο μεγάλη που μερικές πόλεις αναγκάζονταν να χρονολογούν δημόσια έγγραφα και με τις … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ελληνικά ημερολόγια.