Εκχριστιανισμός των Σλάβων

Μετά την Εικονομαχία, το Βυζάντιο θέλει ξανά να κινηθεί ηγεμονικά μέσα στον χριστιανικό χώρο, να κερδίσει το χαμένο έδαφος και τον χαμένο χρόνο και στρέφεται στην προσπάθεια μετάδοσης του χριστιανισμού σε ομάδες, οι οποίες βρίσκονται κοντά του και δεν έχουν μπει στη διαδικασία της αποδοχής της καινούργιας θρησκείας. Αυτές οι ομάδες δημιουργήθηκαν από την εισροή … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εκχριστιανισμός των Σλάβων.