Εκσυγχρονισμός της Ρωσίας

Τον 19ο αιώνα, ο εκσυγχρονισμός της Ρωσίας γίνεται ο σημαντικότερος στόχος των τσάρων. Η Ρωσία έχει προσπαθήσει επανειλημμένα να εκσυγχρονιστεί. Πέτυχε βήματα αλλά ποτέ με πληρότητα. Και βέβαια το πρόβλημα της Ρωσίας ήταν ότι αυτά τα βήματα αφορούσαν, συνήθως, τους τόπους στους οποίους βρίσκονταν συγκεντρωμένοι η διοίκηση και ο πληθυσμός. Δηλαδή, τα δυτικά τμήματα, στα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εκσυγχρονισμός της Ρωσίας.