Ειρήνη του Νικία

Αμέσως μετά τα «εν άστει Διονύσια», στις 25 Ελαφηβολιώνος (8 Απριλίου) του 421π.Χ., κυρώθηκε με όρκο στη Σπάρτη από τους πληρεξουσίους των δύο πόλεων. Μεταξύ των Αθηναίων αντιπροσώπων ήταν ο Νικίας, ο Λάχης και ο Δημοσθένης. Η Ηλίς, η Κόρινθος, τα Μέγαρα και η Θήβα δεν αναγνώρισαν την συνθήκη ειρήνης που είναι γνωστή στην ιστορία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ειρήνη του Νικία.