Εθνική γη

Από την αρχή της Επανάστασης οι προσπάθειες των προσωρινών Διοικήσεων να κτηματογραφήσουν την εθνική γη έμειναν χωρίς αποτέλεσμα. Μόνο κατά την καποδιστριακή περίοδο έγινε κάποια σοβαρότερη προσπάθεια, χωρίς όμως να πετύχει ολοκληρωτικά το στόχο της. Από τα πενιχρά στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας υπολογίζουμε ότι η έκταση της γης που περιήλθε στους Έλληνες με την έννοια των εθνικών κτημάτων κυμαίνεται μεταξύ των 6.000.000 με 10.000.000 στρεμμάτων. Πάντως αν η γη δεν κάλυπτε τα ¾ της χώρας, όπως φαίνεται πιθανότερο, ήταν κάτι πολύ περισσότερο από το μισό της υπολογιζομένης έκτασης. Αποτέλεσμα της αδυναμίας ελέγχου της έκτασης των εθνικών κτημάτων ήταν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εθνική γη.