Εβραϊκό ημερολόγιο

Το εβραϊκό ημερολόγιο είναι πρωτίστως σεληνιακό. Κάθε μήνας αρχίζει με την καινούργια Σελήνη, όταν το πρώτο κομμάτι της γίνεται ορατό. Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής: Ένας σεληνιακός μήνας διαρκεί 29 ημέρες, 12 ώρες και 14 λεπτά. Μπορεί να είναι μήνας 29 ή 30 ημερών (έξι μήνες 29 ημέρες και έξι μήνες 30 ημέρες ανά έτος). Το σεληνιακό έτος έχει 354 μέρες -είναι κατά 11 ημέρες μικρότερο από το ηλιακό που έχει 365 μέρες. Δηλαδή ένα δωδεκάμηνο σεληνιακό έτος έχει, σε σχέση με το ηλιακό, 11 μέρες λιγότερες, ετησίως, ενώ το σεληνιακό έτος δεκατριών μηνών έχει 19 ημέρες παραπάνω. Οι μήνες … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εβραϊκό ημερολόγιο.