Δύο Ινδίες

Η Ινδία, στην πραγματικότητα, είναι δύο Ινδίες, δύο διαφορετικές Ινδίες, αλλά αυτό που τις ενώνει είναι ο ινδουισμός και τα έθιμά του, που και πάλι δεν είναι ενιαία, γιατί κάθε περιοχή της Ινδίας έχει διαφορετική έκφανση πραγμάτων. Ο Βορράς της Ινδίας δεν είναι μόνο διαφορετικός στην πληθώρα των υδάτων του και τα βαθιά του δάση κ.λπ. αλλά είναι και πολιτισμικά διαφορετικός. Δηλαδή η Ινδία χωρίζεται στη βόρεια Ινδία και στη νότια Ινδία. Η βόρεια Ινδία έχει επηρεαστεί από πολλούς πολιτισμούς, του ελληνικού συμπεριλαμβανομένου, και γι’ αυτό έχει έναν συνταρακτικό πολιτισμό, με μνημεία που προέρχονται από συγκρητισμούς, από αναμείξεις, στον Βορρά. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δύο Ινδίες.