Δύο ανεξάρτητα κράτη

Μετά τον θάνατο του Σολομώντα η μοναρχία αντιμετώπισε κρίση και ανάμεσα στις φυλές των Εβραίων ανέκυψαν αντιπαλότητες. Μεταξύ άλλων, οι κατώτερες τάξεις επαναστάτησαν εναντίον της βαριάς φορολογίας που επιβλήθηκε για την χρηματοδότηση των μεγάλων οικοδομικών έργων. Με αυτόν τον τρόπο το 928π.Χ. η χώρα οδηγήθηκε στην διαίρεση της σε δύο ανεξάρτητα κράτη: το βασίλειο του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δύο ανεξάρτητα κράτη.