Δύο ανεξάρτητα κράτη

Μετά τον θάνατο του Σολομώντα η μοναρχία αντιμετώπισε κρίση και ανάμεσα στις φυλές των Εβραίων ανέκυψαν αντιπαλότητες. Μεταξύ άλλων, οι κατώτερες τάξεις επαναστάτησαν εναντίον της βαριάς φορολογίας που επιβλήθηκε για την χρηματοδότηση των μεγάλων οικοδομικών έργων. Με αυτόν τον τρόπο το 928π.Χ. η χώρα οδηγήθηκε στην διαίρεση της σε δύο ανεξάρτητα κράτη: το βασίλειο του Ισραήλ στο βορρά, με πρωτεύουσα τη Συχέμ και εν συνεχεία τη Σαμάρεια, υπό την διακυβέρνηση του Ιεροβοάμ, και το βασίλειο του Ιούδα στον νότο, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, υπό την διακυβέρνηση του Ροβοάμ. Ο βασιλιάς Ιεροβοάμ του βασιλείου του Ισραήλ αναφέρεται στη Βίβλο για το … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δύο ανεξάρτητα κράτη.