Δωρική Κρήτη

Λίγα χρόνια μετά τον Τρωικό πόλεμο ο ελλαδικός χώρος συνταράσσεται από την εισβολή ενός άλλου ελληνικού φύλου. Ο εισβολείς αυτοί ήταν οι Δωριείς. Τα μυκηναϊκά κέντρα καταστρέφονται και ο κάτοικοι τους διασκορπίζονται. Την τύχη της ηπειρωτικής Ελλάδας έχει και η μυκηναϊκή Κρήτη, που πλέον γίνεται δωρική. Δωρική Κρήτη Οι νέοι κυρίαρχοι της Κρήτης, για να στερεώσουν την εξουσία τους οργάνωσαν εκτεταμένους οικισμούς στο νησί. Σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση, ο Τεύταμος, ή Τέκταμος, γιος του Δώρου, γενάρχη των Δωριέων, ίδρυσε την πρώτη δυναστεία στο νησί, μόλις μια γενιά έπειτα από την ίδρυση των δωρικών κέντρων της Πελοποννήσου. Ο Πόλλις και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δωρική Κρήτη.