Δωριείς, Μακεδόνες και Μολοσσοί

Οι Δωριείς ήταν άγνωστοι στην Ιλιάδα. Στην Οδύσσεια αναφέρονται ως ένα από τα φύλα της Κρήτης. Αλλά η παρουσία τους στην Στερεά Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Δωρίδα, πριν από το τέλος της Μυκηναϊκής Εποχής μαρτυρείται από απηχήσεις παραδόσεων και εξάγεται από συνδυασμό άμεσων δεδομένων. Η σιωπή της Ιλιάδας δεν αποτελεί απόδειξη για το αντίθετο γιατί το … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δωριείς, Μακεδόνες και Μολοσσοί.