Δυτικής Χέρσου Ελλάδος συνέλευσις

Η συνέλευση της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος άρχισε τις εργασίες της στις 4 Νοεμβρίου 1821 με 30 ή κατ’ άλλους με 32 αντιπροσώπους του Βραχωρίου, Βλοχού, Ζυγού, Ξερόμερου, Σουλίου, Βάλτου, Αποκούρου, Μεσολογγίου και Ανατολικού, με πρόεδρο τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και γραμματέα τον Νικόλαο Λουριώτη. Στις λίγες μέρες που διήρκεσαν οι εργασίες (4-9 Νοεμβρίου) ψηφίσθηκε ο Οργανισμός της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, που είχε συνταχθεί από τον ίδιο τον Μαυροκορδάτο. Στη διακήρυξη της συνέλευσης που υπογράφτηκε την πρώτη μέρα τονιζόταν ότι οι κάτοικοι του «Δυτικού μέρους» της Ελλάδας «ησθάνθηκαν την ανάγκην του ν΄ αντικατασταθεί αντί της μισητής οθωμανικής τυραννίας Διοίκησις φρόνιμος, τακτική και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δυτικής Χέρσου Ελλάδος συνέλευσις.