Δυναστεία των Αγγέλων

Η δυναστεία των Αγγέλων περιλαμβάνει τέσσερις αυτοκράτορες του Βυζαντίου, τον Ισαάκιο Β’ Άγγελο, τον Αλέξιο Γ’ Άγγελο, τον Αλέξιο Δ’ Άγγελο και τον Αλέξιο Ε’ Μούρτζουφλο. Είναι η τελευταία δυναστεία πριν την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους τον 1204. Η δυναστεία των Αγγέλων βασίλεψε από το 1185 έως το 1204. Η δυναστεία των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δυναστεία των Αγγέλων.