Δρόμοι της Περσικής Αυτοκρατορίας

Οι Πέρσες είχαν δημιουργήσει ένα καλά οργανωμένο οδικό δίκτυο. Οι δρόμοι της Περσικής Αυτοκρατορίας ήταν οι πρώτοι στην ιστορία που κατασκευάστηκαν. Εκτός όμως από την οδοποιία, οι Πέρσες υπήρξαν πρωτοπόροι και στην οργάνωση, την συστηματοποίηση και στην αποτελεσματική διαχείριση ενός ήδη ανεπτυγμένου και περίπλοκου οδικού δικτύου που είχε κατασκευαστεί από τις προηγούμενες αυτοκρατορίες των Ασσυρίων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δρόμοι της Περσικής Αυτοκρατορίας.