Διωγμοί κατά των Χριστιανών

Κατά τους πρώτους αιώνες της διάδοσης του Χριστιανισμού σχηματίστηκαν πολλές απόψεις-αιρέσεις για το περιεχόμενο της διδασκαλίας του. Οι άνθρωποι, οι πιστοί στη νέα θρησκεία, ήταν βαθύτατα δοσμένοι σε αυτό που πίστευαν και ήταν έτοιμοι να υποστούν πολλά για αυτό. Η πίστη τους ήταν μεγάλη, γι’ αυτό και οι αντοχές τους ήταν μεγάλες. Οι απόψεις, που δημιουργήθηκαν, «προκάλεσαν» την οργή των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, η έκφραση της οποίας ήταν οι διωγμοί κατά των Χριστιανών. Καθώς ο Χριστιανισμός αναπτυσσόταν τον 1ο μ.Χ. αιώνα, οι χριστιανοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις ρωμαϊκές συλλήψεις για τα πράγματα. Ο Χριστιανισμός είναι εβραιογενής θρησκεία, το οποίο σημαίνει ότι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Διωγμοί κατά των Χριστιανών.