Διωγμοί κατά των Χριστιανών

Κατά τους πρώτους αιώνες της διάδοσης του Χριστιανισμού σχηματίστηκαν πολλές απόψεις-αιρέσεις για το περιεχόμενο της διδασκαλίας του. Οι άνθρωποι, οι πιστοί στη νέα θρησκεία, ήταν βαθύτατα δοσμένοι σε αυτό που πίστευαν και ήταν έτοιμοι να υποστούν πολλά για αυτό. Η πίστη τους ήταν μεγάλη, γι’ αυτό και οι αντοχές τους ήταν μεγάλες. Οι απόψεις, που … Συνεχίστε να διαβάζετε το Διωγμοί κατά των Χριστιανών.