Διπλή Πίστη

Μετά τον επίσημο εκχριστιανισμό των Ρώσων, το Κίεβο και τα περίχωρα του, μαζί με άλλες πόλεις, εγκατέλειψαν σχετικά γρήγορα τους παλαιούς θεούς. Αναμφίβολα θα είδαν τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα που έφερε ο χριστιανισμός καθώς και τα εμφανή πολιτικά και εμπορικά πλεονεκτήματα της συμμετοχής τους στην ανερχόμενη χριστιανοσύνη. Παρ’ όλα αυτά, οι ιστορικοί εντοπίζουν μια περίοδο σχεδόν δύο αιώνων, από τον 11ο αιώνα μέχρι τον 13ο αιώνα, οπότε στη Ρωσία επικρατεί διπλή πίστη. Δηλαδή η παλιά πίστη συνυπήρχε σε κάποιο βαθμό με τη νέα, ακόμα και στα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας και πιο μορφωμένα αστικά κέντρα. Πολύ καιρό αφού χάθηκε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Διπλή Πίστη.