Διάσκεψη στον Πόρο

Τον Σεπτέμβριο του 1828 έλαβε χώρα διάσκεψη στον Πόρο μεταξύ των πρεσβευτών των τριών Δυνάμεων, Στράτφορντ Κάνινγκ της Αγγλίας, Γκιγιεμινό της Γαλλίας και Ριμπωπιέρ της Ρωσίας. Σκοπός της διάσκεψης ήταν η ρύθμιση του Ελληνικού Ζητήματος. Οι οδηγίες προς τους πρεσβευτές, ιδιαίτερα για τον καθορισμό των συνόρων δεν ανταποκρίνονταν στις επιδιώξεις της ελληνικής κυβέρνησης. Εξάλλου, η ίδια συνθήκη της 6ης Ιουλίου 1827 έπρεπε να ερμηνευθεί ελαστικώτατα, ώστε να εφαρμοσθεί με τρόπο ικανοποιητικό για τα ελληνικά συμφέροντα, πολύ πέρα από τις αρχικές προθέσεις των τριών Δυνάμεων. Ο Καποδίστριας έκρινε τη στιγμή εύθετη να προβάλεις τις ελληνικές διεκδικήσεις τολμηρότερα, ενθαρρημένος από τη βελτιωμένη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Διάσκεψη στον Πόρο.