Δημοσιονομικά στοιχεία

Στο «Προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδος», που θέσπισε η Α’ Εθνική Συνέλευση, περιέχονται οι βασικές έννοιες του προϋπολογισμού του κράτους, εμπνευσμένες από τα δυτικά πρότυπα και κυρίως τα Συντάγματα της Γαλλικής Επανάστασης. Οι Έλληνες επαναστάτησαν κατά ενός κυριάρχου κράτους με μηδαμινή αν όχι ανύπαρκτη δημοσιονομική αντίληψη και οργάνωση. Ενός κράτους που δεν κατόρθωσε να συντάξει προϋπολογισμό παρά μόνο το 1863. Έτσι ξεκινώντας δημοσιονομικά από το μηδέν η Επανάσταση μεταφύτευσε τις θεωρητικές αρχές της Δύσης πάνω στη διοίκηση του κράτους. Οι θεωρητικές αυτές αρχές όμως έμειναν ουσιαστικά στο χαρτί, και λειτούργησαν στην πράξη οι παραδοσιακές οικονομικές σχέσεις της σκλαβιάς. Στο πρώτο Σύνταγμα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δημοσιονομικά στοιχεία.