Δερβενάκια

Ο Χουρσήτ πασάς ανέθεσε στον Δράμαλη την εκστρατεία στη νότια Ελλάδα. Το καλοκαίρι του 1822 ο Δράμαλης είχε ήδη φτάσει στην Πελοπόννησο. Μετά από μικρές μάχες στην περιοχή της Αργολίδας, ο Δράμαλης προσπάθησε να πείσει τους Έλληνες να εγκαταλείψουν τον αγώνα με αντάλλαγμα την αμνηστία. Οι Έλληνες του έδωσαν αρνητική απάντηση. Ο Παναγιώτης Μανούσος, γραμματικός και απεσταλμένος του Δράμαλη, μετά την αρνητική απάντηση, θέλησε να παραπλανήσει τον Κολοκοτρώνη και τους άλλους αρχηγούς, αποκαλύπτοντας δήθεν ότι οι Τούρκοι θα πάνε στην Τριπολιτσά και τους συμβούλευε να πιάσουν θέσεις εκεί. Ο Κολοκοτρώνης, που δεν πείστηκε, έπιασε τα Δερβενάκια. Το μεσημέρι της 26ης … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δερβενάκια.