Δαρείος Α’ ο Μέγας

Μετά τον θάνατο του Καμβύση και την δολοφονία του μάγου Γαυμάτη, που είχε σφετεριστεί το θρόνο της Περσικής Αυτοκρατορίας, βασιλιάς των Περσών έγινε ο Δαρείος με τέχνασμα. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, επτά αξιωματούχοι που είχαν επαναστήσει, αφού δολοφόνησαν τον μάγο Γαυμάτη, προσπαθούσαν να βρουν λύση για την διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας. Τελικά ο ένας αποχώρησε και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δαρείος Α’ ο Μέγας.