Δίδυμοι ήρωες

Οι δίδυμοι ήρωες είναι οι πρωταγωνιστές τμήματος του Πόπολ Βου. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δίδυμοι ήρωες, παιδιά των προφητών Σπιγιακόκ και Σμουκάνε, έχουν ονομαστεί από τις ημερολογιακές μέρες Χουν Χουνάπου (Ένα Χουνάπου) και Βουκούμπ Χουνάπου (Επτά Χουνάπου). Ο Χουν Χουνάπου έχει δύο γιους, τον Χουν Μπατζ και τον Χουν Τσουέν, μεγάλους καλλιτέχνες εκπαιδευμένους από τον … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δίδυμοι ήρωες.