Γραμμική Γραφή

Η χρησιμοποίηση της ιερογλυφικής γραφής συνεχίστηκε και στην πρώτη νεοανακτορική φάση, ενώ παράλληλα είχε εγκαινιασθεί ένα γραμμικό συλλαβικό σύστημα που στην πρώτη του μορφή χαρακτηρίστηκε ως πρωτογραμμικό. Η εξέλιξη ήταν πολύ φυσική και έγινε με την σχηματοποίηση και ταυτόχρονα την απλοποίηση των ιερογλυφικών χαρακτήρων, ενώ παράλληλα εφαρμόσθηκαν συντμήσεις, συνδυασμένα συλλαβογράμματα και περισσότερα προσδιοριστικά στοιχεία, αναπτύσσοντας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γραμμική Γραφή.